Secundària

 

Alumnes competents avui i demà.

 

 

L’Educació Secundària Obligatòria (dels12 als 16 anys) és l’etapa on es consoliden els coneixements de les àrees més importants, i en la qual els alumnes es desenvolupen a nivell personal amb més autonomia i responsabilitat. És en aquesta etapa on es reforcen els hàbits d’estudi adquirits al llarg de la Primària i s’amplien per tal de fer possible l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de totes les competències. És una etapa on el més important és l’acompanyament a l’alumne, combinant la proximitat amb l’exigència, i posant de manifest el valor de la cultura de l’esforç.

APRENENTATGE D’IDIOMES

Anglès i francès al llarg de tota l’etapa.

 

Llengües estrangeres desdoblaments (grups reduïts)

 

Intercanvis i estades lingüístiques: intercanvi amb França a 3r d’ESO, estada a Anglaterra a 4t d’ESO.

 

Anglès: titulacions Cambridge

Francès: titulacions DELF

CODOCÈNCIES I DESDOBLAMENTS

Les codocències faciliten les agrupacions flexibles dins d’un mateix grup. Això ens permet treballar en grups més reduïts per a un treball específic i una millor atenció a la diversitat de l’aula.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Entenem la diversitat com una riquesa per al nostre alumnat. Tenim professors especialitzats per tal de donar resposta a les necessitats individuals que tenen els alumnes i aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats respectant sempre el seu ritme de treball.

PLA LECTOR

Donem molta importància a la lectura i per això desenvolupem al llarg de tota l’ESO el nostre Pla Lector, amb dedicació horària específica.

 

D’aquesta manera aconseguim treballar de manera sistemàtica la comprensió lectora dels alumnes per tal que siguin plenament competents tant en llengua catalana com castellana.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL Acompanyar-TE

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per a educar integralment al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional. Per tal de dur-lo a terme, a l’etapa s’incorpora una hora complementària de formació i convivència.

 

PLA D’INTERIORITAT Mirar-TE

El nostre pla d’interioritat “Mirar-TE” pretén ajudar a l’alumne a conèixer-se per dins i descobrir la seva riquesa interior per a ajudar-lo a apropar-se al proïsme, al món i a Déu.

AVALUACIONS EXTERNES

Els nostres resultats els avalen les proves externes de diagnòstic que cada any passen els alumnes a 4t d’ESO. A més, dins d’una cultura de l’avaluació que ens impulsa a monitoritzar la millora competencial al llarg de tota l’etapa, es proposen proves de comprensió lectora, competència matemàtica i d’anglès en diferents cursos per tal de garantir que els objectius s’estan assolint i planificar els reforços allà on són necessaris.

BATXILLERAT DUAL

Els nostres alumnes tenen la possibilitat d’aconseguir, en finalitzar l’etapa, la doble titulació del Batxillerat espanyol i l’American High School Diploma. Per tal que no suposi una càrrega a l’exigent etapa del Batxillerat oferim la possibilitat d’iniciar el programa a 3r d’ESO, iniciant una enriquidora immersió lingüística, tecnològica i personal.

ITINERARIS

Al llarg de l’etapa anem orientant als nostres alumnes per tal que quan arribin a 4t d’ESO triïn d’entre tota l’oferta de matèries optatives aquelles que millor s’ajustin als seus interessos i els hi serveixin de preparació pels seus estudis postobligatoris.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

En aquesta etapa és fonamental fer conscients als nostres alumnes de la capacitat que tenen per ser transformadors socials. Des de petits gestos, aprenen a mirar més enllà i es compromoten amb diversos projectes escolars. A 4t d’ESO tots els alumnes participen en l’Aprenentatge Servei (ApS) en col·laboració amb entitats del barri i de la ciutat, com una part important del seu currículum.

COMPETÈNCIA DIGITAL

Els nostres alumnes han de ser digitalment competents en acabar la seva etapa escolar.

 

Per això, al llarg de tota l’ESO treballem la competència digital des de les diferents matèries, però de manera més específica en les assignatures de:
– Tecnología i Digitalització
– Robòtica (Arduino i Lego)
– Educació plàstica, visual i audiovisual.

 

Totes les nostres aules estan equipades amb pissares digitals o amb pantalles i projectors.

 

Els alumnes disposen del seu ordinador portàtil amb una normativa específica d’ús.