Primària

 

El moment dels grans reptes

 

L’Educació Primària (6 a 12 anys) és l’etapa on garantim que l’alumne assoleixi una formació integral que repercuteixi en un bon desenvolupament de la seva personalitat, a través d’una metodologia innovadora, motivadora i personalitzada.

APRENENTATGE D’IDIOMES

ANGLÈS: L’anglès és part de la nostra escola, s’escola als passadissos, al menjador, al pati… els nostres alumnes l’ aprenen i l’interioritzen a base d’escoltar-lo i de tenir espais on posar-lo en pràctica. Perquè tot això sigui possible, l’escola disposa d’auxiliars de conversa nadius i diferents assignatures en anglès. Dins l’aula, els alumnes tenen l’oportunitat de donar-li ús a la llengua a través de jocs de rol, cançons i diferents dinàmiques.

 

FRANCÈS: S’introdueix amb una hora a la setmana a tercer de primària, i dues a partir de cicle superior.

METODOLOGIES INNOVADORES

La nostra metodologia a primària està basada en la piràmide de l’aprenentatge on acompanyem als alumnes en el seu procés de creixement amb les metodologies que garanteixen l’assoliment de les competències necessàries. 

 

Treballem l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes i el desenvolupament del pensament crític i creatiu. Tot això a través de la investigació, l’experimentació, el desenvolupament de les habilitats comunicatives, l’estimulació de la curiositat, la connexió amb diferents contextos i l’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Reconeixem la diversitat com una riquesa. Comptem amb personal especialitzat per atendre de manera personalitzada als nostres alumnes, per tal d’aconseguir al màxim el desenvolupament de les seves capacitats i atenent sempre al seu ritme de treball.

AMBIENTS I TALLERS

Metodología on es crea un espai d’aprenentatge pensat i preparat per l’equip docent. L’alumne observa aquest espai lliurement i manipula, juga, experimenta, fa hipòtesis, es relaciona i aprèn a buscar respostes mentre crea el seu propi aprenentatge.

15 MINUTS DIARIS DE LECTURA

En l’etapa de Primària cada tarda comencem amb quinze minuts de lectura per tal d’afavorir l’hàbit lector. Els alumnes des de ben petits fan dinàmiques que ens ajuden a introduir la lectura en el dia a dia de l’alumne.

PLA DE ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’Acció Tutorial propi, dissenyat per educar íntegrament al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

PLA D’INTERIORITAT MirarTE

El nostre Pla d’interioritat “MirarTE” pretén ajudar a l’alumnat a conèixer-se per dintre i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als demés, al món i a Déu.

MÚSICA

La música és essencial en la formació, educació i creixement de le spersones. Per tot això el nostre alumnat té la possibilitat de desenvolupar-se en aquest àmbit a través de l’àrea de música.

 

Oferim tant dins l’horari escolar com a nivell extraescolar, la possibilitat d’aprendre a tocar diferents instruments.

ESPORT I SALUT

Una de les prioritats de la nostra tasca educativa és donar les eines als alumnes per afavorir una hàbits de vida saludables.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Sostenibilitat i solidaritat. Volem despertar en els nostre nens i nenes la sensibilitat per tenir cura de l’altre i del nostre planeta. Promovem activitats solidàries que els ajudin a tenir un compromís des de petits en la construcció d’un món millor i més sostenible.

TECNOLOGIES

Apropem els nostres alumnes a la tecnologia de forma prudent i progressiva, sempre com una eina d’aprenentatge.
S’inicien amb la robòtica, per desenvolupar el pensament lògic i les habilitats psicomotrius fomentant la seva creativitat.

Totes les nostres aules estan equipades amb pissarres digitals, pantalles i projectors i a cada cicle disposen d’una aula mòbil amb ipads i/o chromebooks.