Escola Teresiana

Opcions pedagògiques

PIRÀMIDE D’APRENENTATGE

 

El nostre model pedagògic es recull en la Proposta Educativa Institucional i s’expressa en la “piràmide d’aprenentatge”.  En aquesta “piràmide” s’hi representen de manera esquemàtica els nostres principis pedagògics i maneres d’educar i, per tant, s’hi planteja allò que volem que visqui l’alumne a l’aula. Posem especial èmfasi en la dimensió comunitària i personalitzadora de l’aprenentatge, així com en models concrets de la cultura de pensament, la cultura de creativitat i l’aprenentatge i servei/emprenedoria.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I ESPIRITUAL

Avui sabem que no tots aprenem de la mateixa manera.

El desenvolupament de les intel·ligències múltiples de cada alumne permetrà que assoleixi el més alt grau d’aprenentatge, descobreixi els seus dons personals i connecti amb allò que pugui arribar a ser la passió de la seva vida.

COMUNITATS QUE APRENEN

Volem obrir els límits de l’aula i del centre a l’entorn, ser comunitats cohesionades on tots siguem mestres i aprenents: professorat, famílies i alumnat.

En el futur els nostres nens i joves necessitaran la capacitat de treballar plegats i per això optem per un model d’aprenentatge que inclogui la cooperació, potenciant la riquesa personal posada al servei del bé comú.

PERSONALITZACIÓ

L’escola teresiana posa a l’alumne en el centre de l’aprenentatge. Educar es converteix en l’experiència de fer que cada persona connecti amb el seu interior, amb les seves potencialitats i limitacions i creixi en relació a ell mateix, amb el proïsme, amb el món i oberta a la transcendència.

CULTURA DE PENSAMENT

Allò que és fonamental en el nostre model pedagògic és ensenyar a pensar al nostre alumnat, aconseguir persones autònomes que adquireixin destreses de pensament per a resoldre problemes i prendre decisions.

Emprem diferents estratègies amb el fi d’aconseguir que els alumnes desenvolupin un pensament profund, crític i creatiu.

CULTURA DE CREATIVITAT

L’educació teresiana vol oferir la possibilitat d’afrontar els reptes que planteja el dia a dia, buscant una solució creativa i que no caigui en el reduccionisme.

Els projectes interdisciplinars i l’aprenentatge basat en problemes afavoreixen processos d’investigació, exploració, codificació, etc. per tal de generar coneixement.

APRENENTATGE I SERVEI, EMPRENEDORS

L’educació teresiana té l’objectiu de formar ciutadans compromesos i capacitats per a transformar el seu entorn i generar en el futur un profund canvi social.

La clau principal està en emprendre mitjançant l’acció i el compromís concret a través de metodologies de transformació social com l’ApS (Aprenentatge i Servei).