Llar d’infants

 

Comença l’aventura

 

A la Llar d’Infants Teresianes creiem que l’autonomia, la reflexió, la comunicació i la creativitat són les eines essencials que necessitaran les persones per construir la societat de futur. A través dels hàbits i de les rutines afavorim el benestar de l’infant, aconseguint així que el nen es desenvolupi íntegrament, i que arribi a descobrir tot allò que pot fer per sí sol. L’ordre extern ajuda a l’infant a crear un ordre intern.

 

L’ambient de la Llar ofereix un suport per tal que els nens i nenes puguin funcionar de manera autònoma. La metodologia de racons, les activitats de manipulació i d’experimentació, la descoberta per sí sols, el joc… afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia i de la reflexió. 

APRENENTATGE D’IDIOMES

ANGLÈS: Al 1r cicle d’infantil els nens i nenes aprenen l’anglès de manera natural, a través dels hàbits i rutines.

 

L’aprenentatge es realitza no només en la sessió d’anglès, sinó també en diferents moments i àmbits del nostre dia a dia.

 

Treballar l’anglès de manera multidisciplinar ens permet assolir el nostre objectiu que és apropar als infants de forma natural a aquesta llengua.

MÈTODE MONTESSORI

La nostra pedagogia té present, tal com diu el mètode Montessori, les fases de desenvolupament al llarg de la vida dels nostres infants, les seves potencialitats, els seus interessos i les seves capacitats.

 

La classe està dividida en diferents temàtiques que es corresponen amb les cinc àrees clau en l’aprenentatge Montessori que permet a l’infant tenir llibertat de moviment. L’ús de materials Montessori permeten a l’infant manipular i experimentar sensorialment, amb la finalitat de desenvolupar el coneixement i el pensament abstracte.

MATEMÀTIQUES

A la Llar d’Infants, el llenguatge matemàtic ha d’estar molt proper a la realitat dels nens i nenes, tot aplicant-lo a la vida quotidiana dels infants. Dins i fora de l’aula els alumnes viuen i experimenten situacions que els ajudaran a entendre molt bé els conceptes matemàtics.

LLENGUATGE ORAL

El nen aprèn a utilitzar el llenguatge veient com utilitzen les persones que són significatives per a ell, i l’aprendrà gràcies a la interpretació que aquestes fan dels seus intents de comunicar. A partir del joc, de contes i de les activitats que els mestres presenten, els infants comencen a utilitzar paraules que designen coses, esdeveniments i expressar sentiments i emocions.

 

A l’escola donem a tots els infants la possibilitat de millorar el seu nivell d’elaboració de llenguatge oral, ampliant els contextos de comunicació

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

El principal objectiu de la psicomotricitat és l’enfortiment de la seva salut física i mental. És vital en el seu desenvolupament motriu, cognitiu i a més, millorarà la seva concentració, creativitat i atenció. En l’àmbit comunicatiu, a expressar sentiments i en l’àmbit afectiu, els ajudarà a perdre pors.

 

Es tracta d’aconseguir, a través d’exercicis que el nen/a assoleixi coneixements, tant d’ell mateix com del medi que l’envolta, a través de la interacció dels seus propis moviments amb l’entorn.

 

Els infants, mitjançant diferents tipus d’exercicis adquireixen la consciència del jo, del seu cos i de la seva ment.

 

Ajudem als nens a dominar els seus moviments d’una manera sana, a millorar la seva relació i comunicació amb les altres.

RELIGIÓ

Com a Escola Cristiana amb accent teresià, introduïm al nostre alumnat en una dimensió espiritual i religiosa des de ben petits.

· Iniciem als alumnes en la pregària: Comencem el dia fent el Quart d’Hora d’oració.

· Treballem valors en la nostra pràctica diària, com l’empatia, la justícia i la generositat.

Treballem la religió a través del “proyecto semilla”.

Projecte d’ensenyament i aprenentatge de la religió a través del qual descobreixen, experimenten i s’inicien amb el coneixement dels valors de la Fe Cristiana, acompanyant el despertar religiós dels alumnes.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT

Fem un seguiment personalitzat de tots els alumnes per fer-los créixer amb autoestima i autonomia.

 

Treballem algunes àrees amb grups desdoblats i reduïts.

 

Atenem als alumnes amb dos professors per aula.

RACONS

Metodología on es crea un espai d’aprenentatge pensat i preparat per l’equip docent, basat en la pedagogia Montessori.

 

La classe està dividida en diferents àrees temàtiques amb els seus materials, cosa que permet a l’infant tenir llibertat de moviment. Poden jugar en grup o de manera individual, segons la proposta, respectant d’aquesta manera el seu propi estil i ritme d’aprenentatge.

LLENGUATGE PLÀSTIC

A través de la plàstica promovem l’interés dels nostres infants en totes les activitats en què intervenen instruments que permeten la representació plàstica.

 

Treballem diferents tècniques plàstiques (modelatge, pintura, collage, dibuix…).
És una activitat espontània on els nens fomenten la creativitat, descobreixen sensacions noves…

HÀBITS I RUTINES

El dia a dia a l’escola gira entorn dels hàbits i rutines que s’estableixen. A través de l’adquisició d’aquests, facilitem el desenvolupament de l’autonomia i el benestar dels infants. Com a conseqüència i gràcies a aquesta organització del temps, creem un espai de seguretat i de confiança per a tots els infants que és bàsic per la seva socialització i pel desenvolupament de la personalitat de cada un d’ells.

EXPERIMENTACIONS

A través del joc i de les experimentacions propiciem l’observació, l´exploració i manipulació de materials diversos i joguines.

 

Fomentem la comparació, construcció i experimentació amb els objectes i materials, alhora que inculquem la cura i conservació dels objectes d’ús habitual.

LLENGUATGE MUSICAL I EXPRESSIÓ CORPORAL

En aquesta etapa hi ha un fort lligam entre el llenguatge musical i el llenguatge corporal. A través de cançons i danses els nens vivencien ritmes, gestos i jocs motrius.

Treballem continguts de l’àrea de música i a la vegada aprenen a utilitzar el cos per expressar intencions, emocions i vivències.
Fem servir la veu com primer instrument personal i la cançó és la manera mès fàcil i espontània de fer música.

Treballem la música i l’expressió corporal des de dues vessants:
– la producció i l’expressió (cantar, ballar, tocar instruments, fer sons i sorolls…)
– espectador (escoltar audicions, veure balls, petites representacions…).