Infantil

 

Comença l’aventura

 

L’educació infantil, 0-3 anys, és el primer contacte amb el món escolar dels nostres alumnes. Des de l’afecte i apropament, volem contribuir al desenvolupament de cadascú, acompanyant tant a l’alumne com a les famílies. Tot això ho fem a través d’una educació personalitzada, amb una metodologia lúdica i innovadora que fomenta la seva creativitat i la il·lusió per descobrir.

APRENENTATGE D’IDIOMES

ANGLÈS: A infantil els nens i nenes aprenen l’anglès de forma visual, divertida i dinàmica. Els alumnes canten, juguen, representen contes, escolten històries… tot amb l’objectiu que el primer contacte que tenen amb l’anglès sigui atractiu per ells.
A l’etapa disposen d’un auxiliar de conversa nadiu que ajuda i reforça aquest procés.

METODOLOGIES INNOVADORES

En l’etapa infantil acompanyem els alumnes en un aprenentatge basat en les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes. Totes aquestes metodologies ens ajuden a desenvolupar el seu pensament crític i creatiu a través de l’experimentació i la manipulació.

EMAT

Treballem el pensament lógico- matemàtic a través del programa EntusiasMat, basat en les intel·ligències múltiples amb un aprenentatge personalitzat, lúdic i manipulatiu que ens permet aconseguir un alt nivell de competència matemàtica.

LECTOESCRIPTURA

El projecte de lectura i escriptura a infantil es basa també en la teoria de les intel·ligències múltiples. És un programa creat pels propis mestres de l’etapa on es treballen els processos que intervenen en l’aprenentatge de la llengua, com la consciència fonològica, el ritme, l’expressió oral, entre d’altres.

DESENVOLUPAMENT MOTRIU

La finalitat es contribuir al desenvolupament emocional, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

 

La psicomotricitat a infantil està present en molts moments del dia, a la sala de psicomotricitat dediquem una sessió setmanal a estimular les habilitats motrius amb activitats adequades on tots poden participar, gaudir, aprendre i adquirir progressivament autonomia, seguretat i confiança en si mateixos.

PLA D’INTERIORITAT MirarTE

El nostre Pla d’interioritat “MirarTE” pretén ajudar a l’alumnat a conèixer-se per dintre i a descobrir la seva riquesa interior per ajudar-lo a apropar-se als demés, al món i a Déu.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’Acció Tutorial propi, dissenyat per educar íntegrament al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional.

AMBIENTS

Metodología on es crea un espai d’aprenentatge pensat i preparat per l’equip docent. L’alumne observa aquest espai lliurement i manipula, juga, experimenta, fa hipòtesis, es relaciona i aprèn a buscar respostes mentre crea el seu propi aprenentatge.

PROJECTE DE RELIGIÓ PLUJA

Projecte d’ensenyament i prenentatge de la religió a través del qual descobreixen, experimenten i s’inicien amb el coneixement dels valors de la Fe Cristiana, acompanyant el despertar religiós dels alumnes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

A través del programa Benentès, creat per un equip de mestres i la psicòloga de l’escola, treballem les emocions i oferim les eines necessàries per millorar l’autoestima, identificar les emocions i aconseguir una major tolerància a la frustració.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Des de la mirada inclusiva l’escola dona resposta a tots els alumnes, entenent la diversitat com una riquesa. Tenim mestres especialitzats per tal de donar resposta a les necessitats individuals que tenen els alumnes i aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats respectant sepre el seu ritme de treball.

EXPRESSIÓ ORAL

Des de l’escola donem molta importància al treball de l’expressió oral i l’oratòria per tal que els nostres alumnes afavoreixin el seu desenvolupament de les habilitats comunicatives.

MÚSICA

La música és essencial en el desenvolupament creatiu, intelectual i psicològic dels infants.

 

Al cicle d’infantil la música forma part del dia a dia dels infants, incidint d’una manera natural en els aspectes cognitius, motrius i emocionals dels nens.

 

A través de l’hora setmanal de taller musical els alumnes experimenten el so i la música, l’escolta sonora i musical, l’ús d’instruments i el ritme i el moviment corporal.

HÀBITS SALUDABLES

Instaurant en el nostre alumnat hàbits de vida saludable són una prioritat en la nostra tasca educativa.

 

Esmorzars saludables fomentant la ingesta d efruita i el fet de tenir cuina pròpia ens ajuden a promoure bons hàbits.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Des de ben petits volem despertar en ells la necessitats de ser solidaris i compromesos amb un món sostenible. Promovem activitats solidàries que aprofundeixin en aquest objectiu despertant-los en la capacitat crítica.

TECNOLOGIES

La tecnologia és una eina que els nostres alumnes han d’aprendre a fer servir de forma responsable i efectiva. També és útil per a la personalització de l’aprenentatge i, en etapes posteriors, pot incidir de forma positiva en la seva autoregulació. 

 

En l’etapa d’Infantil, els nostres alumnes s’inicien en el pensament lògic de forma desconnectada i també fan els seus primers passos en la robòtica, tot fomentant la seva creativitat.