Escola Teresiana

Idiomes

Alumnes globals

 

 

Volem donar als nostres alumnes les eines que els permetin relacionar-se en un món interconnectat. Les llengües són necessàries, a més, per a conèixer noves cultures i pensaments i adquirir un pensament crític sobre la pròpia realitat. Som conscients que amb l’anglès no n’hi ha prou i per això també apostem per equiparar-ne l’aprenentatge al del francès al llarg de l’etapa de Secundària. Creiem que les llengües estrangeres s’han d’aprendre d’una manera experiencial i per això participem d’intercanvis amb escoles a l’estranger. També promovem que els alumnes acreditin el seu nivell, com a forma de motivació.

EL PATRIMONI COMÚ DE LA LLENGUA

 

L’aprenentatge de les llengües comença per conèixer i potenciar les pròpies. Per aquesta raó, promovem que els nostres alumnes adquireixin una bona competència lingüística en català i castellà. Una bona expressió i comprensió, tant a nivell escrit com oral, són a la base del desenvolupament en qualsevol àmbit i garantia d’igualtat d’oportunitats.

IDIOMES A LA NOSTRA ESCOLA

ANGLÈS

Volem que el nostre alumnat acabi l’etapa escolar dominant la llengua anglesa i els preparem perquè ho acreditin. Per aquesta raó es reforça la càrrega horària de l’anglès curricular a les etapes d’Infantil i Primària i es treballa en grups reduïts a tota l’etapa de Secundària. Però, a més, cal aportar una visió global de l’anglès que no es limiti a les hores que el currículum proposa.

 

  • Auxiliars de conversa nadius a la Primària
  • Intercanvis i estades a l’estranger
  • Assignatures i unitats didàctiques en Anglès.
  • Batxillerat Americà a partir de 3r de la ESO. Programa Dual, doble titulació
  • Preparador oficial de Cambridge.

FRANCÈS

El Francès s’incorpora com segona llengua estrangera ja a 3r de Primària i s’equipara a l’Anglès al llarg de tota la Secundària.

 

  • Activitats d’immersió: teatre, sortides culturals…
  • Intercanvis escolars amb França.
  • Centre preparador de DELF i DALF.
  • Doble Titulació