Escola Teresiana

Eines tecnològiques

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Les tecnologies són eines pedagògiques fonamentals per a l’aprenentatge, ja que faciliten l’adquisició d’una bona cultura digital a l’alumnat de tots els nivells. L’ús d’aquests coneixements amb esperit crític és clau per al desenvolupament integral dels nostres alumnes, ja que aquestes eines eliminen fronteres i ens permeten crear xarxes de treball obertes al món…

COMPETÈNCIA DIGITAL

Els nostres alumnes han de ser competents en l’àmbit digital una vegada finalitzada la seva etapa escolar. És per això que necessiten dominar de manera progressiva i interdisciplinar programes d’edició de textos, fulls de càlcul, editors de vídeo i aplicacions de disseny gràfic. La tecnologia esdevé un recurs.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Iniciem els nostres alumnes en el pensament lògic des de l’etapa d’Infantil per a facilitar la transició a l’aprenentatge dels llenguatges de programació. La robòtica ens en permet l’aplicació de manera pràctica i tangible i un enfocament orientat a la resolució de problemes d’una forma participativa.

EQUIPAMENT

Totes les nostres aules estan dotades de pissarres digitals o projectors. És a partir de 6è de Primària que els alumnes compten amb un dispositiu personal per a treballar la competència digital d’una forma més específica.

RESPONSABILITAT DIGITAL

Formem els nostres alumnes en l’ús segur i responsable d’internet com una competència digital més. També els fem conscients de la seva petjada digital i de la necessitat de garantir la privacitat i la seguretat com a usuaris de les xarxes.