La Fundació

 

L’entitat titular de la nostra escola és la Fundació Escola Teresiana, creada per la Companyia Santa Teresa de Jesús el desembre de 2009. Sorgeix com a resposta als reptes del nostre món des de l’àmbit educatiu: la globalització, les noves tecnologies, la multiculturalitat, la secularització, així com els canvis legislatius que requereixen una actualització constant. Aquesta gran família està formada per vint-i-dues escoles a Espanya.

La seva finalitat és educativa, d’acord amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d’Ossó, expressat en el Caràcter Propi de l’entitat fundadora. La Fundació és una entitat privada d’àmbit estatal, amb fins d’interès general i sense ànim de lucre.

 

Per a més informació,

LA NOSTRA ESSÈNCIA

Origen:

 

Sant Enric d’Ossó, com a fundador de la Companyia; i Santa Teresa de Jesús, com a inspiradora de la labor educativa de les teresianes.

Finalitat:

 

Formar personas capaces de viure:

  • des de dins
  • en relació amb el proïsme i amb la realitat
  • obertes a la transcendència i a la relació amb Déu

Missió:

 

Educar integralment a cada persona per a què sigui subjecte d’encontre i transformador social, segons el carisma teresià d’Enric d’Ossó.

Estil:

 

Es basa en el valor educatiu de l’encontre i de la relació. La nostra escola és:

  • escola en Pastoral
  • escola oberta
  • escola que opta per la persona
  • escola de qualitat