+34 932 12 33 54
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Per què la nostra escola

  • La nostra escola té 125 anys d’història
  • Escola oberta
  • Escola que opta per la persona
  • Escola en pastoral
  • Escola de qualitat

La nostra escola té 125 anys d’història

colegi-interior

La seva consecució és fruit de la visió i l’afany del sacerdot i pedagog Enric d’Ossó i Cervelló, fundador de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, qui encarregà la seva construcció a l’arquitecte Antoni Gaudí. La reflexió incansable sobre el fet educatiu d’Enric, testimoniada a través dels seus nombrosos escrits, pretenia donar resposta a les mancances educatives i formatives de l’època i, en l’actualitat, anima la nostra tasca diària. El caràcter propi de la nostra escola emana del descobriment personal que féu Enric de la vida i l’obra de Teresa de Jesús, la santa d’Àvila del segle XVI, i que es concreta en una concepció integral de la persona (interioritat i relació) que fa necessària, per a la seva educació, el cultiu de la seva dimensió religiosa, moral, intel·lectual, estètica i física. La nostra escola pertany des de l’any 2010 a la Fundació Escola Teresiana, formada per 22 escoles de 12 comunitats autònomes.

 

Escola oberta

L’Escola Teresiana és acollidora. Obre les portes a l’entorn, de manera que pugui ser lloc de trobada amb altres. Col·labora en projectes i activitats amb grups i institucions que tinguin finalitats semblants, en el marc del pluralisme que caracteritza la nostra societat.

El desenvolupament integral d’infants, adolescents i joves es completa amb altres temps i activitats que afavoreixen una interrelació educativa de caràcter no formal, i el desenvolupament de capacitats que van més enllà del currículum. Per això l’Escola Teresiana ofereix activitats complementàries, extraescolars, de temps lliure, activitats pastorals, convivències i campaments. Mitjançant totes elles creix el sentit educatiu i són oportunitat per establir relacions amb la natura, amb l’entorn, amb els altres, amb un mateix i amb Déu.

escola-oberta

 

Escola que opta per la persona

L’atenció a la diversitat és un distintiu de l’Escola Teresiana. Es basa en la inclusió i l’equitat i tracta de donar a cada alumne l’atenció educativa necessària per aconseguir el màxim desenvolupament de les capacitats personals. Per a això dissenya estratègies organitzatives i curriculars adaptades a la realitat (agrupaments, reforços i suports, codocència, plans d’acollida...).

L’acció tutorial és un mitjà privilegiat per atendre els infants, adolescents i joves. Al llarg de totes les etapes educatives es duu a terme el pla d’acció tutorial, que recull aspectes fonamentals de l’educació integral i facilita “trobades intencionades” com a forma d’acompanyament personal. L’acció tutorial posa l’èmfasi en el valor educatiu de la trobada de les relacions interpersonals, tant amb els educands com amb les seves famílies.

L’orientació educativa té com a eixos l’acompanyament de la tasca docent de les persones implicades en l’escola, la prevenció de problemes d’aprenentatge, l’atenció a la diversitat, la funció tutorial i l’impuls de la renovació pedagògica. Ajuda als alumnes, a través de l’orientació acadèmica i professional, a fer opcions que no tan sols afavoreixin els seus interessos personals, sinó que tinguin també present la millora de la societat, segons la inclinació vocacional que van descobrint en el seu creixement personal.

Escola en pastoral

 L’educació per a la transcendència és un dels puntals de l’Escola Teresiana. La formació religiosa i totes les activitats pastorals volen ajudar a fer que l’opció per Jesús i l’Evangeli sigui fruit de la llibertat personal. Amb aquest objectiu, des de totes les àrees, activitats i relacions del centre es propicia la capacitat d’interiorització i silenci, el valor de les relacions, la sensibilitat i el compromís amb la justícia, la pau i la cooperació, l’ajuda mútua entre tots i la relació amb la realitat eclesial més pròxima.

L’escola té cura dins del seu itinerari educatiu de l’educació en la fe a través de l’ensenyament religiós escolar i de les celebracions i festes religioses. El “quart d’hora d’oració” i l’animació pastoral d’infants com a “Amics de Jesús” són llegats irrenunciables d’Enric d’Ossó. També realitzem misses familiars.
 

Escola de qualitat

L’Escola Teresiana se sent compromesa amb la societat actual i en diàleg amb ella i és el fet d’integrar una cultura d’avaluació en el centre el que permet donar una resposta adequada a les necessitats d’aquesta societat, mitjançant la cerca de processos de millora continuada que preparin l’alumnat des de la realitat i per a la vida. El motor de la renovació es troba en els seus educadors i educadores, dels quals en prioritza la formació, articulant accions destinades a aconseguir l’actualització permanent i un enfortiment més gran de la seva identitat vocacional educadora. La importància de l’avaluació continuada de l’alumnat en els aspectes acadèmics i competencials requereix explicitar els criteris d’avaluació i promoció com a factors de motivació i esforç.

colegi-exterior-3 

La nostra oferta educativa inclou totes les etapes educatives: Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Els estudis obligatoris són concertats.

La nostra escola compta amb una AMPA molt activa i estretament lligada al centre, que publica mensualment la revista AMPAexpress, treballa per comissions i organitza l’”Aula de pares”.

L’estreta col·laboració amb la família es concreta, entre d’altres, en el projecte FEAC (Família-Escola-Acció Compartida) que busca ser un fòrum de reflexió dels agents educatius. També és una eina molt important per a aquesta col·laboració l’ús de la Plataforma Digital Educamos, que permet manejar una informació detallada i a temps real de l’alumne i permet una comunicació més eficaç i de millor qualitat.

 

Descàrrega el nostre catàleg de Presentació en PDF

 

Oferta educativa

Educació Infantil i Primària, més informació

Educació Secundària Obligatòria (ESO), més informació

Batxillerat, més informació

Projecte lingüístic, més informació

TOP