Batxillerat

 

Preparats per al futur

 

El Batxillerat (16 a 18 anys) és l’etapa en què culmina la formació integral del nostre alumnat. Es potencia la seva capacitat crítica, que cal orientar al compromís en el servei del bé comú i la transformació de la societat de què passaran a formar part de ple dret. En aquesta etapa potenciem l’excel·lència acadèmica, com a garantia per a enfrontar-se amb èxit a les més immediates proves d’accés a la universitat, però també i sobretot als estudis posteriors.

MODALITATS I ITINERARIS

A l’escola oferim el Batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i la de Ciències i Tecnologia. Per a cadascuna d’aquestes modalitats, presentem diferents itineraris en què s’agrupen les assignatures de modalitat.

 

Una gran varietat d’assignatures optatives permeten als alumnes completar la seva formació acadèmica, atenent també les seves preferències.

APRENENTATGE D’IDIOMES

Primera llengua estrangera a triar entre anglès i francès.

 

Possibilitat de cursar l’altra com segona llengua estrangera (matèria optativa).

 

Anglès: titulacions Cambridge.

Francès: titulacions DELF.

BATXILLERAT DUAL

Els nostres alumnes tenen la possibilitat d’aconseguir, en finalitzar l’etapa, la doble titulació del Batxillerat espanyol i l’American High School Diploma. Per tal que no suposi una càrrega a l’exigent etapa del Batxillerat oferim la possibilitat d’iniciar el programa a 3r d’ESO, iniciant una enriquidora immersió lingüística, tecnològica i personal.

BATXIBAC

A l’escola, la doble titulació en francès ja té una tradició consolidada. Per tal d’adquirir el Baccalauréat, a més del Batxillerat espanyol, l’alumne realitza, en el mateix horari que els seus companys de curs, assignatures pròpies en francès: la Història de França, la Literatura Francesa i també la realització del TR.

 

El Batxibac també permet als nostres alumnes accedir a la universitat a través d’una doble via i optar pels estudis a una universitat francesa.

AVALUACIONS EXTERNES

Bons resultats a les proves PAU i del Baccalauréat.

 

Els nostres alumnes obtenen un alt rendiment en els estudis universitaris posteriors i en el seu desenvolupament personal.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL AcompanyarTE

Pla d’acció tutorial propi dissenyat per a educar integralment al nostre alumnat i realitzar un acompanyament en el seu creixement personal, social i emocional. Per tal de dur-lo a terme, a l’etapa s’incorpora una hora complementària de formació i convivència, també en la seva darrera etapa escolar.

TREBALL DE RECERCA

La realització del TR és una oportunitat única per a treballar de forma personalitzada amb l’alumne les competències específiques relacionades amb la recerca. A l’escola el TR té una dedicació setmanal d’una hora al llarg dels dos cursos de Batxillerat i es garanteix l’atenció individualitzada fent que la major part del professorat de l’etapa exerceixi de tutor.

COMPROMÍS AMB EL MÓN

Seguint amb els projectes engegats a Secundària, en aquesta etapa postobligatòria és més important encara el compromís dels nostres joves amb la societat. Per això, seguim oferint diversos projectes de col·laboració amb l’entorn i fomentem l’acció solidària dels nostres alumnes, intentant despertar en ells la necessitat de saber viure en societat de manera proactiva.