Escola Teresiana

Alumnes

ALUMNES PER AL FUTUR

 

Formem persones que vulguin transformar el món. L’escola pretén ser un model de convivència i una experiència per a la vida.

#somteresians

Persones en procés constant d’autoconeixement, responsables, lliures, autònomes i emocionalment intel·ligents.

Subjectes d’encontre, oberts i acollidors, ens relacionem de forma pacífica i constructiva, mirem al proïsme amb estima i respecte i tenim capacitat d’escolta.

Protagonistes del nostre aprenentatge, competents en molts àmbits, sabem treballar en equip, som creatius, actius i reflexius.

Transformadors socials,, sensibles y compromesos amb la sostenibilitat del planeta, amb esperit crític i ètic, proactius i inclusius.

Creients teresians,, cultivem la nostra interioritat, estem oberts a la transcendència i a la relació amb Déu, en recerca vocacional i amb valors teresians. Ens sentim família teresiana i celebrem la fe.