Cicle inicial treballa per ambients

Dues tardes a la setmana, cicle inicial treballa per ambients.Dues tardes a la setmana, cicle inicial treballa per ambients.

Els ambients són espais preparats prèviament per l’equip docent, on l’infant lliuramentobserva, experimenta, juga, descobreix, es relaciona i aprèn.

Els ambients fomenten la creativitat de l’alumen i l’ajuden a desenvolupar la seva pròpiaautonomia, hàbits i habilitats socials. L’alumen aprèn jugant i a viure l’error com unaoportunitat per aprendre tot descobrint els seus propis interessos, aprenent a respectar lespersones i els materials, a cooperar amb els altres i a gestionar les seves pròpies emocions.

Arrel de treballar per ambients aconseguim una personalització de l’aprenentatge, ja quecada alume té el seu propi ritme i estil d’aprenentatge i els seus propis interessos.motivacions i emocions. Treballant per ambients aconseguim que l’alume s’autoregulil’aprenentatge i es treballin totes les intel·ligències múltiples.